Szkody łowieckie

Szkody łowieckie 

Szkolenie umożliwia zdobycie specjalistycznej wiedzy o nowoczesnym leśnictwie za pomocą zdjęć lotniczych (ortofotomap) oraz programów opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Dowiedz się, jak określić dokładną liczbę drzew, jak sprawdzić, czy drzewa są zdrowe / chore / martwe, jak ocenić szkody od ognia lub huraganu?

Podczas szkolenia dowiesz sie:
 • jak planować loty fotogrametryczne nad polami;
 • jak dobrać sprzęt do indywidualnych potrzeb;
 • jak oceniać uszkodzenia na podstawie ortofotomapy;
 • jak liczyć obszary zniszczone przez zwierzynę leśną.
Część teoretyczna:
 • bezzałogowe systemy latające w służbie rolnictwu – przegląd rozwiązań,
 • czujniki i systemy fotogrametryczne stosowane w rolnictwie precyzyjnym,
 • jak optymalnie planować naloty fotogrametryczne,
 • jak klasyfikować uszkodzenia spowodowane zwierzyną leśną,
 • konsultacje Techniczne
Część praktyczna:
 • planowanie misji fotogrametrycznej,
 • przetwarzanie danych fotogrametrycznych
 • operacje w programie QGIS
 • generowanie raportów

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z klientem: 698 623 965