Ortofomapy

Ortofotomapy

 

Twórz własne ortofotomapy, cyfrowe modele terenu, chmury punktów, obliczaj objętość składowisk i wyrobisko z danych zebranych z drona.

Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę fotogrametryczną, nakierowaną na wykorzystanie bezzałogowych systemów latających. W ramach szkolenia nauczysz się wykonywać ortofotomapy  i produkty im pokrewne. Dowiesz się również jak obliczać objętości składowisk i wyrobisk. Kurs prowadzony jest na oprogramowaniu Pix4D, przez instruktorów zajmujące się tą tematyką na co dzień.

Podczas szkolenia dowiesz sie:
 • jak samodzielnie pozyskiwać dane za pomocą drona pod kątem wykonywania ortofotomap i produktów pokrewnych
 • w oprogramowaniu Pix4D Mapper wykonasz:
 • Gęste chmury punktów (wraz z ich klasyfikacją)
 • Numeryczne Modele Terenu (NMT)
 • Numeryczne Modele Pokrycia Terenu (NMPT)
 • Ortofotomapy
Opisz szkolenia:
 • Szkolenie teoretyczne webinar 2 dni – 12 godzin (online distance learning).
 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy (prezentacje, nagrania wideo).
 • Materiały szkoleniowe (dane)
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdaniu testu wewnętrznego).
Część teoretyczna:
 • Omówienie zasad działania fotogrametrii, wprowadzenie do tematu,
 • Rodzaje sensorów fotogrametrycznych,
 • Budowa kamer fotograficznych,
 • Światło i jego zakresy,
 • Georeferencja i układy współrzędnych obowiązujące w Polsce,
 • Proces powstawania ortofotomapy krok po kroku:
 • Pozyskanie danych,
 • Przetwarzanie w Pix4D Mapper,
 • Kontrola dokładności,
 • Produkty przetwarzania w Pix4D Mapper,
 • Zastosowania praktyczne produktów fotogrametrycznych,
 • Praktyczne przygotowanie nalotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowców:
 • Cel zobrazowania,
 • Dobór BSP,
 • Zaplanowanie osnowy fotogrametrycznej,
 • Wykorzystanie technik PPK/RTK,
 • Dobór wielkości piksela terenowego (GSD),
 • Dobór pokrycia zdjęć,
 • Łączenie wielu misji,
 • Planowanie stanowisk,
 • Bezpieczeństwo lotu,
 • Omówienie aplikacji Pix4D Capture.
Część praktyczna:
 • Poprawne wczytanie danych do programu,
 • Nadanie prawidłowej georeferencji,
 • Praca z fotopunktami i punktami kontrolnymi,
 • Generowanie gęstych chmur punktów,
 • Automatyczna i manualna klasyfikacja chmury punktów,
 • Generowanie Numerycznego Modelu Terenu,
 • Generowanie Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu,
 • Tworzenie i edycja ortofotomapy,
 • Obliczanie objętości mas ziemnych,
 • Generowanie warstwic,
 • Eksport produktów przetwarzania do zewnętrznych programów.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z klientem: 698 623 965