NSTS-07

NSTS-07

NSTS-07 to europejskie uprawnienie do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w zasięgu do 2km w kategorii szczególnej. 

Na naszym szkoleniu przekażemy Ci odpowiednią ilość wiedzy teoretycznej (8h) oraz pokażemy Ci jak najwięcej praktyki (4h).

Nasz kurs, zawierający 8 godzin szkoleń teoretycznych online oraz 4h indywidualnych zajęć praktycznych z naszymi najlepszymi instruktorami, idealnie przygotują Cię do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota dronów.

Po ukończeniu kursu, będziesz mógł:
>> wykonywać loty w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej NSTS-07<25kg
>> latać dronami nad terenami zaludnionymi oraz ludźmi na ustalonej przez pilota bezpiecznej odległości
>> latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi na rynku bez żadnych ograniczeń