NSTS-05

NSTS-05

NSTS-05 to europejskie uprawnienie do wykonywania lotów w zasięgu wzroku i poza zasięgiem wzroku w kategorii szczególnej. 

Na naszym szkoleniu przekażemy Ci odpowiednią ilość wiedzy teoretycznej (16h) oraz pokażemy Ci jak najwięcej praktyki (9h).

Nasz kurs, zawierający 16 godzin szkoleń teoretycznych online oraz 9h indywidualnych zajęć praktycznych z naszymi najlepszymi instruktorami, idealnie przygotują Cię do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota dronów.

Po ukończeniu kursu, będziesz mógł:
>> wykonywać loty w zasięgu wzroku VLOS i poza zasięgiem wzroku BVLOS w kategorii szczególnej NSTS-05<4kg
>> latać dronami nad terenami zaludnionymi oraz ludźmi na ustalonej przez pilota bezpiecznej odległości
>> latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi na rynku bez żadnych ograniczeń