NSTS-03

NSTS-03

NSTS-03 to europejskie uprawnienie do wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi w zasięgu wzroku w kategorii szczególnej. 

Na naszym szkoleniu przekażemy Ci odpowiednią ilość wiedzy: teoretycznej (16h) oraz praktycznej (8h)

Nasz kurs, zawierający 16 godzin szkoleń teoretycznych online oraz 4h indywidualnych zajęć praktycznych z naszymi najlepszymi instruktorami, idealnie przygotują Cię do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota dronów.

Po ukończeniu kursu, będziesz mógł:

 • wykonywać loty w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej NSTS-02<25kg
 • latać dronami nad terenami zaludnionymi oraz ludźmi na ustalonej przez pilota bezpiecznej odległości
 • latać dronami, które nie posiadają nadanej klasy, czyli dostępnymi na rynku bez żadnych ograniczeń
 • ubiegać się o zgodę prezesa ULC lub certyfikat LUC w przypadku operacji niemieszczącej się w scenariuszu standardowym, czyli np. loty powyżej 120 m AGL lub wysokości najwyższej przeszkody powiększonej o 15 m
Szkolenie teoretyczne – Webinar online 16h oraz dostęp do platformy e-learningowej

Zakres szkolenia teoretycznego:

 • Przepisy lotnicze;  
 • Ograniczenia możliwości człowieka; 
 • Procedury operacyjne; 
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu;
 • Ogólna wiedza na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych;
 • Meteorologia;
 • Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie;
 • Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi. 
Szkolenie praktyczne
 • Praktyka naziemna:  to 4 godzina szkolenia, które przygotowuje do wykonywania czynności lotniczych. Dowiesz się jak obsługiwać aplikację Drone Radar, jak przygotować drona do lotu, jak sprawdzić prognozę pogody oraz aktywność słońca, gdzie znaleźć informację o aktywności stref powietrznych.
 • Szkolenie praktyczne: Szkolenie to trwa 8 godziny w terminach dopasowanych do Twoich możliwości czasowych.
  Szkolenia odbywają się każdego dnia (z wyłączeniem dni kiedy prędkość wiatru przekracza 8m/s lub występują opady atmosferyczne). 

Zakres szkolenia praktycznego:

 • Czynności przed lotem, przygotowanie drona do lotu;
 • Wykonywanie startu i lądowania;
 • Czynności w trakcie lotu: zmiana parametrów lotu, zmiana prędkości, wysokości, zmiana orientacji;
 • Nauka czynności wykonywanych po zakończeniu lotu;
 • Zapobieganie zagrożeniom w sytuacjach niebezpiecznych.
Krajowy Scenariusz Standardowy NSTS-03: Wytyczne NSTS-03

Polecane produkty