Modele 3D

Modele 3D

 

Twórz własne modele 3D z danych zebranych nie tylko z drona. Szkolenie z obsługi oprogramowania Pix4d. Szkolenie teoretyczne 2 dni – 12 godzin.

Na szkoleniu zdobędziesz podstawową wiedzę fotogrametryczną, nakierowaną na wykorzystanie bezzałogowych systemów latających. W ramach szkolenia nauczysz się wykonywać modele 3D  i produkty im pokrewne. Generowane modele mogą być wykorzystywane przy inwentaryzacjach architektonicznych, w archeologii czy podczas tworzenia gier komputerowych. Kurs prowadzony jest na oprogramowaniu Pix4D, przez osoby zajmujące się tą tematyką na co dzień.

Podczas szkolenia dowiesz sie:
 • jak samodzielnie pozyskiwać dane za pomocą drona pod kątem wykonywania modeli 3D i produktów pokrewnych
 • w oprogramowaniu Pix4D Mapper wykonasz:
 • Gęste chmury punktów (wraz z ich klasyfikacją)
 • Modele 3D
 • Pomiar odległości i powierzchni na modelu cyfrowym
Opisz szkolenia:
 • Szkolenie teoretyczne webinar 2 dni – 12 godzin (online distance learning).
 • Dostęp do platformy e-learningowej na 12 miesięcy (prezentacje, nagrania wideo).
 • Materiały szkoleniowe (dane)
 • Certyfikat ukończenia kursu (po zdaniu testu wewnętrznego).
Część teoretyczna:
 • Omówienie zasad działania fotogrametrii, wprowadzenie do tematu,
 • Rodzaje sensorów fotogrametrycznych,
 • Budowa kamer fotograficznych,
 • Opis standardów CityGML
 • Georeferencja i układy współrzędnych obowiązujące w Polsce,
 • Proces powstawania modelu 3D krok po kroku:
  • Pozyskanie danych,
  • Przetwarzanie w Pix4D Mapper,
  • Pomiary na chmurze punktów
  • Generowanie siatki trójkątów
  • Poprawa wyglądu modelu 3D
  • Eksport produktów z oprogramowania,
 • Produkty przetwarzania w Pix4D Mapper,
 • Łączenie technik fotogrametrycznych
 • Zastosowania praktyczne produktów fotogrametrycznych,
 • Praktyczne przygotowanie nalotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowców:
  • Cel zobrazowania,
  • Zaplanowanie osnowy fotogrametrycznej,
  • Dobór wielkości piksela terenowego (GSD),
  • Dobór pokrycia zdjęć,
  • Planowanie stanowisk,
  • Bezpieczeństwo lotu,
 • Omówienie aplikacji Pix4D Capture.

Część praktyczna:

 • Poprawne wczytanie danych do programu,
 • Nadanie prawidłowej georeferencji,
 • Generowanie gęstych chmur punktów,
 • Automatyczna i manualna klasyfikacja chmury punktów,
 • Pomiary odległości i powierzchni na chmurze punktów
 • Generowanie i edycja modeli 3D
 • Eksport produktów przetwarzania do zewnętrznych programów.

Koszt usługi ustalany jest indywidualnie z klientem: 698 623 965