Quadron

Egzaminy

Author: admin_jeno
Date: 8 kwietnia 2021
Egzamin testowy!
/16
0 votes, 0 avg
15
Created on

PRAWO LOTNICZE

EGZAMIN

NSTS 01 < 4 kg

OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA PILOTÓW DRONÓW

SPEC OCHRONA PIOTR KIERCEL

www.topdrone.academy

Egzamin składa się z części teoretycznejpraktycznej odbywającej się pod nadzorem instruktora.

 

EGZAMIN TEORETYCZNY:

Część teoretyczna egzaminu NSTS 01 to test składający się z  80 pytań. Czas na rozwiązanie testu to 60 minut. Aby zaliczyć test, należy uzyskać minimum 75%.

 

Zagadnienia do testu na pilota bsp do uzyskania europejskiego certyfikatu kompetencji pilota drona, uprawniającego do wykonywania lotów w zasięgu wzroku VLOS w kategorii szczególnej - scenariuszu narodowym NSTS-01<4 kg.

1 / 16

Rozporządzenie UE 2019/947 wprowadza ze względu na ryzyko operacji lotniczych trzy kategorie?

2 / 16

Pilot bezzałogowego statku powietrznego posiadający uprawnienia NSTS-01:

3 / 16

W przypadku incydentów lotniczych z udziałem BSP, możliwe jest ich zgłoszenie po przez:

4 / 16

Koncepcją bezpiecznego połączenia operacji lotniczych wykonywanych przez statki powietrzne załogowe i bezzałogowe jest?

5 / 16

Aby wykonywać loty zgodnie z NSTS/STS, oprócz uzyskania certyfikatu szkolenia do danego (N)STS, należy jeszcze złożyć:

6 / 16

Jakie wyróżnia się trzy podkategorie w kategorii OTWARTEJ?

7 / 16

Pilot bezzałogowego statku powietrznego nie może wykonywać lotu gdy:

8 / 16

Głównym celem EASA (European Union Aviation Safety Agency) jest?

9 / 16

Strefa zakazana w której operacje z użyciem SBSP nie mogą być wykonywane to:

10 / 16

Koncepcja instrukcji operacji to inaczej

11 / 16

System umożliwiającym tworzenie dla bsp misji elektronicznie, składanie planów lotów oraz otrzymywanie zgód na ich wykonanie jest:

12 / 16

Średnie ryzyko operacji lotniczej przeznaczone jest kategorii?

13 / 16

Strefa geograficzna zawierająca informacje oraz ostrzeżenia konieczne dla BSP to:

14 / 16

Loty FPV (First Person View) to:

15 / 16

Strefa ograniczona dla SBSP w której operacje mogą być wykonywane za zgodą i na warunkach określonych przez PAŻP, lub podmiot to:

16 / 16

SORA –Specific Operations Risk Assessment zajmuje się

Your score is

0%

Please rate this quiz

Categories: